CIP PodCast - voor meer kennis over informatieveiligheid

CIP-voorjaarsconferentie 2023 - NIB2 en BIO

June 28, 2023 Walter van Wijk
CIP PodCast - voor meer kennis over informatieveiligheid
CIP-voorjaarsconferentie 2023 - NIB2 en BIO
Show Notes

Deze podcast bevat de presentatie tijdens de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni 2023 over de nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn NIB2 die van toepassing is voor alle overheidsorganisaties. 
De presentatie wordt op de CIP-voorjaarsconferentie op 8 juni gegeven door:
- Kim Pfeifer, Senior beleidsmedewerker overheidsbreed toezicht informatieveiligheid bij BZK;
- Mr. Drs. Frank Heijligers, Coördinerend beleidsmedewerker wetgeving informatieveiligheid Openbaar Bestuur bij BZK;
- Kees van der Maarel, RE RO, Coördinerend beleidsmedewerker informatieveiligheid bij BZK.
Kim, Frank en Kees laten zien hoe deze nieuwe Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn NIB2 zich vertaald naar de zorgplicht, meldplicht en het toezicht voor de sector overheid. Enerzijds naar nationale wet- en regelgeving en anderzijds naar de impact op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
De nieuwe regels rondom informatiebeveiliging ondersteunen onder meer samenwerking in ketens en omvatten nu ook de overheid, en worden naar verwachting eind 2024 van kracht.