CIP Podcast - voor meer kennis over informatieveiligheid

CIP Podcast - Captains of Privacy, afl. 7: Deepak Thakoerdien

January 24, 2023 Walter van Wijk
CIP Podcast - Captains of Privacy, afl. 7: Deepak Thakoerdien
CIP Podcast - voor meer kennis over informatieveiligheid
More Info
CIP Podcast - voor meer kennis over informatieveiligheid
CIP Podcast - Captains of Privacy, afl. 7: Deepak Thakoerdien
Jan 24, 2023
Walter van Wijk

Financiële instellingen - waaronder het Bureau Krediet Registratie - functioneren zeker niet foutloos, zo weet Deepak Thakoerdien als geen ander. Samen met zijn collega’s bij het door hem opgerichte bureau Dynamiet Nederland bestrijdt hij al jaren fouten in systemen, die burgers veel onrecht berokkenen. Onterecht verleende risico-codes, traag uitgevoerde herstelacties e.d. resulteren - nog steeds - te vaak en onnodig in forse financiële beperkingen voor betrokkenen. Zelfs na 1.300 gewonnen rechtszaken. Uit bewogenheid met die betrokkenen brak hij zelf zijn rechtenstudie af. Toch ziet hij zichzelf niet als vijand van de sector, maar wil juist met hen samenwerken. En ziet hij licht aan het einde van de tunnel.

Show Notes Transcript

Financiële instellingen - waaronder het Bureau Krediet Registratie - functioneren zeker niet foutloos, zo weet Deepak Thakoerdien als geen ander. Samen met zijn collega’s bij het door hem opgerichte bureau Dynamiet Nederland bestrijdt hij al jaren fouten in systemen, die burgers veel onrecht berokkenen. Onterecht verleende risico-codes, traag uitgevoerde herstelacties e.d. resulteren - nog steeds - te vaak en onnodig in forse financiële beperkingen voor betrokkenen. Zelfs na 1.300 gewonnen rechtszaken. Uit bewogenheid met die betrokkenen brak hij zelf zijn rechtenstudie af. Toch ziet hij zichzelf niet als vijand van de sector, maar wil juist met hen samenwerken. En ziet hij licht aan het einde van de tunnel.

Deepak Thakoerdien: Je hebt natuurlijk 200 financiële instellingen in Nederland die zijn aangesloten bij het BKR. Er zitten gewoon genoeg banken tussen die hun lesje nooit zullen leren.


Robin Rotman: Welkom bij Captains of Privacy. De podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en ervaringen.


Deepak Thakoerdien: Ik zie onszelf niet als vijanden. Ik denk juist dat we zouden moeten samenwerken. Dat je je krachten zou moeten bundelen en zou moeten kijken: waar kunnen we het systeem, en hoe kunnen we het systeem, verbeteren?


Walter van Wijk: Vandaag te gast, en daar ben ik heel erg blij, mee is Deepak Thakoerdien. Hij is medeoprichter van juridisch dienstverlener Dynamiet. Zij zijn eigenlijk een soort combinatie van Don Quichot en Robin Hood aan het vechten voor de privacyrechten van zwakkere burgers. Verder is hij ook een toegewijd sporter en vader.


Robin Rotman: Een soort Don Quichot? Een soort Robin Hood? Herken je daarin?


Walter van Wijk: Jij bent een bescheiden mens volgens mij, hè?


Deepak Thakoerdien: Ik herken mezelf daar eerlijk gezegd niet in. Ik denk dat als je gewoon goed werk levert dat dit soort reacties een bijgevolg zijn van het werk dat je verricht.


Robin Rotman: Jullie corebusiness is strijden voor mensen die disproportioneel veel last hebben van hun BKR-registratie?


Deepak Thakoerdien: Dat klopt. Dat is een database waarin onze schulden worden geregistreerd. Als je een huis wil kopen, en je hebt een BKR-registratie, dan kan dat wel eens lastig worden. Of er wordt rekening mee gehouden et cetera.


Robin Rotman: Dat is het, hè?


Deepak Thakoerdien: Dat is onze corebusiness.


Robin Rotman: Dat disproportioneel raken? Kun je eens een voorbeeld geven wat iedereen herkent?


Deepak Thakoerdien: Er zijn tal van voorbeelden. De meest standaardzaken dat zijn mensen die door een ongelukkige samenloop van omstandigheid een ziekte, een scheiding, onvrijwillig werkloosheid, negatief geregistreerd staan bij het BKR. Dan gaat het vaak om pietluttige bedragen. Of een studentenrekening, roodstand uit het verleden. Vervolgens willen mensen dan een hypotheek afsluiten maar dan staat er nog een negatieve registratie op hun naam. Door zo'n registratie kunnen ze dan geen hypotheek afsluiten. Dan toetsen wij: is de registratie vandaag de dag nog proportioneel?


Walter van Wijk: Voilà. Jij staat jaarlijks 2.000 mensen bij?


Deepak Thakoerdien: Klopt, 2.000.


Walter van Wijk: Hoeveel zaken win je?


Deepak Thakoerdien: Ruim 70 procent van alle zaken winnen we.


Robin Rotman: Hij wil beweren dat die geen Don Quichot / Robin Hood is, Walter.


Walter van Wijk: Ik snap het wel dat hij zich daar niet in herkent. Maar het is wel het imago wat eraan blijft kleven als je dit soort dingen doet. Anderen zeggen dat over jou, jij zou het niet over jezelf zeggen. Dat snap ik ook.


Robin Rotman: Jij bent al sinds je studententijd bezig met het bestrijden van, noem het maar even, recht- en onrechtmatigheid bij het Bureau Krediet Registratie, BKR. Waarom nou specifiek het BKR? Want er zijn er ook vast andere organisaties die met dit soort dingen te maken hebben?


Deepak Thakoerdien: Dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik een kwestie van geluk. Ik studeerde inderdaad rechten in 2012. Mijn broer was werkzaam in de financiële dienstverlening. Hij kwam tijdens zijn werk schrijnende gevallen tegen. Zaken waarvan hij dacht: dat kan echt niet door de beugel. Deze mensen die verdienen het niet om in het systeem van het BKR te staan. Hij vroeg aan mij: kun je daar eens naar kijken? Jij studeert rechten, verdiep je eens daarin. Ik dacht, zoals wel de meeste mensen vandaag de dag nog steeds denken: daar kun je niks tegen beginnen. Die mensen die hebben dat waarschijnlijk aan zichzelf te danken, hadden ze maar moeten betalen. Mijn broer bleef mij pushen van: duik er eens even in. Toen ben ik me erin gaan verdiepen. Op dat moment kwam ik toevalligerwijs een uitspraak tegen van de Hoge Raad en daarin stond dus dat er bij iedere verwerking van persoonsgegevens getoetst moet worden aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Toen ben ik gaan kijken: wordt dat ook toegepast in de praktijk? Staat dat ook bijvoorbeeld in het reglement van het BKR? Destijds had je de geschillencommissie van het BKR. Doen zij dat ook? Maken zij ook zo'n belangenafweging? Dat gebeurde niet. Toen kreeg ik van mijn broer, van zijn voormalige werkgever, een aantal testcases: kun je die zaken behandelen? Toen ben daarmee aan de slag gegaan en dat heeft tot niets geleid. Sterker nog, ik kreeg in de meeste gevallen niet eens een reactie. Als ik dan de bank opbelde en ik vroeg: kun je zo'n belangenafweging maken? Dan snapten ze er gewoon helemaal niets van. Maar goed, ondanks dat zagen wij er juist om die reden muziek in en dachten wij: dit is iets waar wij ons wel hard voor willen maken.


Robin Rotman: Maar uiteindelijk gaat er toch niet zo heel veel mis op privacy gebied in Nederland, zou je denken? Inmiddels weet je beter, maar dat wist je toen nog niet?


Deepak Thakoerdien: Ik wist het wel omdat ik dus de verhalen hoorde van mijn broer. Maar ik wist niet dat het op zo'n grote schaal gebeurde. Sinds 2012 zitten wij niet verlegen om werk. Wij hebben het altijd druk dus er gaat een hoop mis.


Walter van Wijk: Oké. Ik wil even een klein stapje terug. Je bent een student?


Deepak Thakoerdien: Ja.


Walter van Wijk: Een rechtenstudent? Dat vond je misschien interessant?


Deepak Thakoerdien: Ja.


Walter van Wijk: Je dacht misschien kan ik mensen hierbij helpen. Je broer zit in de financiële dienstverlening en komt met een paar casussen. Jij gaat ermee aan de slag. Je voelt misschien...? Het is een soort intuïtief gevoel van wacht even: dit is echt iets. We hebben iets pakken. Je gaat ermee aan de slag. De eerste paar zaken krijg je niet eens een respons. Wanneer had je voor het eerst het gevoel: wacht even, we hebben echt iets te pakken hier? Dit is belangrijk. Hier gaan we een bedrijf van brouwen met zijn tweeën. Want je hebt uiteindelijk niet eens je studie afgemaakt.


Deepak Thakoerdien: Dat klopt.


Walter van Wijk: Dus het was kennelijk belangrijk genoeg om te zeggen: jongens bekijk het maar, we gaan hiermee aan de slag?


Deepak Thakoerdien: Dat klopt. Ik heb toen een afweging moeten maken tussen doorstuderen of ondernemer worden. We kregen het in korte tijd al heel erg druk en ik kon het gewoon niet combineren. Belangrijk om te weten is dat ik... Ik ben rechten gaan studeren omdat het ik wist van mezelf: het geeft mij een kick om te zorgen voor rechtvaardigheid. Een stukje voldoening om dat te realiseren voor mensen. Dat gevoel kreeg ik wel in de BKR-materie. Dat heb ik nog steeds vandaag de dag. Elke dag wanneer ik een zaak oplos dan spring ik een gat in de lucht. Je wordt gewoon blij op het moment dat je een registratie verwijdert of omdat je een klant daarmee kan helpen. Dat houdt gewoon nooit op,


Robin Rotman: Inmiddels 2.000 zaken per jaar?


Deepak Thakoerdien: Ja, klopt.


Robin Rotman: Je wint 70 procent?


Deepak Thakoerdien: Ruim 70 procent, ja.


Robin Rotman: Zijn jullie nog steeds met z'n tweeën?


Deepak Thakoerdien: Nee. We werken op dit moment met 24 mensen. Daar zitten juristen tussen, advocaten tussen, professionals. Mensen die een studie wel hebben afgemaakt.


Walter van Wijk: 24 Man?


Deepak Thakoerdien: Ja.


Robin Rotman: Die zitten te tijgeren omdat er constant kennelijk zaken worden aangeleverd waarbij mensen het gevoel hebben van: ik word disproportioneel hard geraakt door mijn registratie bij het BKR? Die zaken, als je die vanuit juridisch perspectief bekijkt. Zijn die gericht tegen de banken die geen hypotheek verstrekken? Of tegen het BKR die de registratie niet wil...? Wat zijn het voor zaken?


Deepak Thakoerdien: Dat zijn rechtszaken gericht tegen de kredietverstrekkers die een registratie hebben geregistreerd bij het BKR. Ik kan je wel meenemen in dat hele traject...


Robin Rotman: Ja, doe maar. Graag.


Deepak Thakoerdien: ... hoe dat eruit ziet. Natuurlijk hebben heel veel mensen last van zo'n registratie. Als je eerlijk bent dan weet je dat de meeste mensen thuishoren in dat systeem.


Walter van Wijk: Het is in ieder geval natuurlijk ook gewoon functioneel?


Deepak Thakoerdien: Precies. Het is logisch dat je mensen boycot of op de zwarte lijst zet en dat ze daardoor niet niet verder kunnen. Maar je kan niet iedereen over één kam scheren. Wat er op dit moment gebeurt? Als ik een goed voorbeeld mag geven, vergelijk het een beetje met een supermarkt. Je hebt bijvoorbeeld een persoon die heeft helemaal geen geld, die heeft honger, die besluit om een appel te stelen. Diezelfde persoon wordt dan opgepakt door de politie en krijgt van de rechter een straf opgelegd omdat hij een appel gestolen heeft. De rechter zal dan kijken: waarom heb je de appel gestolen? Wat was jouw motief? Die houdt dan rekening mee met: je had geen geld en het ging maar om een appel. Waarschijnlijk zul je daar dan, laten we zeggen, een geldboete of een taakstraf voor krijgen. Dan heb je een ander voorbeeld van iemand. Die gaat ook naar de supermarkt maar die besluit om de kluis leeg te roven. Die gebruikt daarbij grof geweld. Die persoon wordt ook opgepakt. Dan zegt de rechter van: jij krijgt een totaal andere straf dan de persoon die de appel heeft gestolen. Logisch, natuurlijk. Je gaat de bak in. Wat er op dit moment gebeurt in het systeem van het BKR is dat eigenlijk iedereen dezelfde straf krijgt. Iemand die een achterstand heeft van drie keer 20 euro. Op arrest van de Santander. Dat is het fundament van ons bedrijf. Die krijgt dezelfde straf als iemand die bijvoorbeeld 80.000 euro heeft geleend en met de noorderzon is vertrokken naar buitenland.


Robin Rotman: Dit snap ik. Ik snap de metafoor van de supermarkt ook. Maar nu even een concrete casus. Je hoeft geen naan en toenaam te noemen natuurlijk. Maar iemand belt jou en je zegt: ik zit hier met mijn hypotheek, ik heb gedoe, BKR. Jij zegt: oké, vertel maar.


Deepak Thakoerdien: Ik kan denk ik een boek schrijven over alle soorten casussen die wij hebben gehad. Één casus die staat mij nog bij. Dat is een zaak die wij recentelijk hebben gewonnen. Dat ging over een stel. Een man had last van de negatieve registratie omdat hij zijn zoon had verloren, daardoor depressief raakte, en tijdelijk dus niet kon betalen. Die zaak hebben we uiteindelijk bij de rechter moeten uitvechten. Dat was überhaupt nooit nodig geweest om zo'n zaak bij de rechter uit te moeten vechten. Wat hebben we gedaan? We hebben eerst onderzoek gedaan naar de registratie. Is de registratie juist gemeld? Klopt het verhaal van de klant? Is zijn zoon daadwerkelijk overleden? Is er een causaal verband tussen de achterstand en zijn persoonlijke omstandigheid? Is hij vandaag de dag financieel stabiel? Hoe zag de situatie er toen uit et cetera? Dat breng je allemaal in kaart en dan maak je een reconstructie van wat er destijds gebeurd is. Dat verwerk je dan in een brief. Dat is een brief van ongeveer acht pagina's. Als bijlagen voeg je ook je onderzoeken toe en de financiële situatie van de klant. Dat dien je dan in bij de bank. Zo'n bank moet dan een belangenafweging maken maar de medewerker daar die kan zich, of kon, zich totaal niet verplaatsen in de situatie van onze cliënt. Die zei: "Dan had je maar gewoon moeten betalen". Dat komt gewoon heel hard over bij zo'n iemand. Die snapt er niks van. Wij snappen het ook niet. Ik kan het ook niet verkopen aan mijn cliënt dat de bank niet wil meewerken omdat daarvoor geen enkel goede argument is. Vervolgens wordt dat uitgevochten bij de rechtbank. Uiteindelijk is deze zaak trouwens bij het Gerechtshof terechtgekomen


Robin Rotman: Er wordt ook nog eens weerstand geboden ook. Dus je blijft maar gaan natuurlijk?


Deepak Thakoerdien: Ja. Je moet het zo zien. De bank in deze casus - ik wil geen namen noemen, ING - dat is een bank, die zet er een aantal Zuidas-advocaten op en dat zijn senior-advocaten.


Robin Rotman: Oké. Het gaat me nu even niet om de bank. Het gaat mij om de illustratieve casus. Dus er zijn een paar dingen gaande hier. Jij weet, er is zoiets als een soort disproportionaliteitsbeginsel. Je hebt de casus uitgewerkt. Je bent zelf tot de conclusie gekomen: dit is waarschijnlijk niet een zaak waarbij iemand, waarbij onverantwoord is als die een hypotheek krijgt. Je schrijft een verhaal van acht pagina's. Je doet ook nog eens een keertje een documentje erbij waarin uitgelegd wordt: er bestaat zoiets als een soort disproportionaliteitsbeginsel.. Waarbij je eigenlijk tegen de bank zegt: kom op man, laten we eventjes de menselijke maat erbij nemen. Er zijn zelfs wetten voor. Dat doen ze dan niet. Dan kom het bij de rechter en dan win je. Dit is de round-up. We hebben weer een nieuwe stelling.


Robin Rotman: Jij bent al vanaf 2012 bezig met bureau Dynamiet, het juridisch adviesbureau. Is het dan niet zo dat vechten tegen die grote database-organisaties eigenlijk een gebed zonder eind is? Zie je nog licht aan het einde van de tunnel?


Deepak Thakoerdien: Ik zie zeker licht aan het einde van de tunnel. Zoals ik net vertelde, in 2012 reageerden banken niet eens. Zij wisten niet eens wat een belangenafweging was. In de loop der jaren, we hebben denk inmiddels zo'n 200 rechtszaken gevoerd. In de loop der jaren is er wel heel veel veranderd bij de meeste banken. Vandaag de dag wordt er wel een belangenafweging gemaakt alleen wordt die vaak niet goed gemaakt. En de ene bank is de andere bank niet. Dus daar waar de ene bank zijn werk wel goed doet laat de andere bank, bewust of onbewust, steken vallen. Als je deze lijn zou doortrekken naar de komende tien jaar dan verwacht ik dat er over tien jaar weer een hoop is veranderd. Vooropgesteld, ik ben optimistisch. Ik zie licht aan het einde van de tunnel maar we zijn we zijn er nog lang niet.


Robin Rotman: Is het inmiddels al een beetje zo dat als jij de telefoon oppakt en je belt zo'n bank, want je kent die mensen inmiddels, zoveel banken zijn er niet? Je hebt tientallen keren met al die banken te maken gehad. Dat je zegt: "Jongens, Deepak hier". Is het dan dat ze meteen wakker schieten? Wakker worden nu en we gaan even nadenken? Merk je dat inmiddels al? Die macht heb jij inmiddels, of niet?


Deepak Thakoerdien: Soms wel. Soms maak ik daar ook gebruik van natuurlijk. Daar waar mijn collega's hele lange uitgebreide brieven moeten schrijven kom ik soms weg met een heel kort mailtje. Maar dat is ook zeker niet altijd. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Een collega van mij, die had laatst een zaak in behandeling. Dat was een man, die had longkanker gehad, en kon daardoor tijdelijk niet betalen. Lag in het ziekenhuis. Is hersteld van zijn ziekte. Hij heeft natuurlijk last van een negatieve registratie. Dat liep bij een incassobureau. Het incassobureau was weer aangesloten bij het BKR en verantwoordelijk voor de registratie. Mijn collega heeft dat allemaal netjes uitgewerkt en die zei van incassobuereau: "Mijn cliënt wil graag gelijkvloers wonen in verband met zijn aandoening. Het is voor hem niet meer te doen om de trap op en af te lopen. Hij wil dus kleiner gaan wonen, gelijkvloers". Logisch verhaal natuurlijk. Alleen het incassobureau had het afgewezen zonder een goede motivering. Wij dachten op kantoor: wat is dit nou? Toen pakte ik gewoon de telefoon op en ik dacht: laat mij die beste man eens bellen. Ik vroeg hem: "Waarom heb je dit nou afgewezen?". Toen zei hij : "Als ik heel eerlijk tegen je ben, ik snap de logica niet. Want het is toch juist goed voor zijn conditie om de trappen op en af te lopen?" Dus dan denk je: nu gaat hij op de stoel zitten van de huisarts of de arts. Ik dacht: is hij nu een grapje aan het maken? Dat was dus niet zo. Hij was bloedserieus.


Robin Rotman: Deze zaak heb je gewonnen uiteindelijk?


Deepak Thakoerdien: Nee. Deze zaak daar hebben we verder niks meer mee kunnen doen omdat de cliënt niet wilde procederen.


Walter van Wijk: Mag ik even nog een andere vraag stellen tussendoor?


Robin Rotman: Ja.


Walter van Wijk: Want dit is een podcastserie in het kader van privacy. Hoe kijk jij aan tegen de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens hierin?


Deepak Thakoerdien: Zij zouden veel meer moeten doen, vind ik. Zij zouden toezicht moeten houden op het BKR. Ook op alle deelnemers, alle klanten, van het BKR. Ik snap dat dat natuurlijk een te grote opgave is want daarvoor heb je waarschijnlijk een apart bedrijf nodig om al die grote banken te controleren. Op z'n minst zouden zij wel kunnen, moeten, controleren of het BKR toezicht houdt op haar zakelijke klanten en of de belangenafweging goed gemaakt wordt. Los van de belangenafweging, je hebt ook een bank waarvan iedereen weet dat zij per definitie altijd foutieve codes registreren bij het BKR. Dus word je negatief geregistreerd? Dan krijg je van die specifieke bank de zwaarste code terwijl dat helemaal niet nodig is. Iedereen weet dat, maar niemand doet er wat aan. Wil je van de code afkomen? Dan moet je van geval tot geval of gaan procederen bij de rechter of naar het Kifid toe. Dat slaat natuurlijk nergens op. De Autoriteit Persoonsgegevens zou daar toezicht op moeten houden, zorgen dat dat niet meer gebeurt.


Walter van Wijk: Als jij tien jaar vooruit kijkt. Waar ben jij dan met je bureau? Wat is dan de situatie ten aanzien van de BKR? Hebben jullie misschien andere soorten organisatie op je netvlies, op de korrel?


Deepak Thakoerdien: Ik zie onszelf niet als vijanden. Ik denk juist dat we zouden moeten samenwerken. Dat je je krachten zou moeten bundelen en zou moeten kijken: waar en hoe kunnen we het systeem verbeteren? Over tien jaar denk ik dat er wel een betere belangenafweging gemaakt zal worden.


Robin Rotman: Sorry, ik onderbreek je. Zou jij over tien jaar niet een soort consultant kunnen zijn voor de banken die op een gegeven moment denken van: we hebben een klant, die wil een hypotheek en we weten niet zo goed wat we daarmee aan moeten. We bellen gewoon onze consultant Deepak om te checken: wat moeten we met deze...? Zou dat iets kunnen zijn?


Deepak Thakoerdien: Misschien wel. Ik zou me gevleid voelen als dat zou gebeuren natuurlijk. Maar wat we niet moeten vergeten is dat er op dit moment steeds meer mensen bij het BKR komen, in negatieve zin. Dat heeft natuurlijk te maken met de inflatie, met corona. Ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Wij zien vandaag de dag met toenemende mate de aanvragen gewoon oplopen.


Walter van Wijk: Het wordt allemaal alleen maar relevanter?


Deepak Thakoerdien: Het wordt alleen maar erger. Een tijdje werd het natuurlijk minder maar door de situatie op dit moment, mogelijk komt er ook een recessie aan, dan zal dat leiden tot meer negatieve registraties. Ik weet hoeveel werk je daarmee hebt. Bijvoorbeeld toen Dexia er een puinhoop van had gemaakt, of DSB natuurlijk, of toen huizen onder water stonden. Dan heb je juristen nodig die dat moeten onderbouwen, uitleggen aan de bank.


Walter van Wijk: Die daar een verhaal van maken?


Deepak Thakoerdien: Ik denk dat we de komende tien jaar nog wel zoet zijn daarmee.


Robin Rotman: We hebben nog een stelling te pakken hier.


Walter van Wijk: Want je zegt al terecht: "Er zijn allerlei economische omstandigheden waardoor de risico's voor financiële instellingen groeien en stijgen". Maar komt er wel een moment denk jij dat die grote dataverwerkers hun les gaan hebben geleerd en sociaal rechtvaardiger met dit soort dingen omgaan zelf? Want jullie zijn zelf steeds zichtbaarder. Jullie resultaten worden beschreven in Trouw, in de Telegraaf. Misschien helpt deze podcasten daar ook bij. Gaat dat moment komen dat ze echt daarin geleerd hebben?


Deepak Thakoerdien: Ik hoop het wel. Van sommigen verwacht ik het ook. Die proberen het ook echt anders te doen. Dan zie je ook dat ze zich beter kunnen verplaatsen in de mens zelf en niet als robots handelen. Ik verwacht het wel. Maar toch zitten er ook gewoon banken tussen... Je hebt natuurlijk 200 financiële instellingen in Nederland die zijn aangesloten bij het BKR. Er zitten gewoon genoeg banken tussen die hun lesje nooit zullen leren.


Robin Rotman: De ironie van het verhaal is als jij je werk goed doet, en er gaat daadwerkelijk iets veranderen, iets fundamenteels ook in de mentaliteit van de financiële dienstverleners, dat je jouw eigen business aan het opheffen bent uiteindelijk?


Deepak Thakoerdien: Ik hoop het. Ik ben dan niet mijn eigen business aan het opheffen. Dynamiet Nederland is inmiddels een merk. Met dat merk kan je gewoon vele kanten op. Ik hoop oprecht dat wij op een dag niet meer nodig zijn.


Robin Rotman: Frauderegistraties? Er zijn er meer registratiesystemen waarvan je zou denken: daar hebben mensen disproportioneel veel last van.


Deepak Thakoerdien: Zeker. Wij focussen ons niet alleen maar op BKR-registraties maar ook op fraude-registraties. Ook op registraties in andere databases zoals die van Experian, Focum, EDR. Daar kom je eigenlijk in terecht op het moment dat je een achterstand hebt gehad bij een willekeurig bedrijf. Zij zetten dan de vordering over aan een incassobureau. Het incassobureau meldt de vordering bij zo'n organisatie.


Robin Rotman: Dus het gaat eigenlijk de hele tijd over data van mij. Die wordt ergens geregistreerd. Dat popt een keertje op en ik heb er last van. Dan bellen we Deepak?


Deepak Thakoerdien: Ja, klopt.


Robin Rotman: Met de focus op financiële registratie want dat is jullie specialisatie?


Deepak Thakoerdien: Ja. Alleen bij al die andere datahandel-organisaties, daar heb je minder last van. Bij de één kan je misschien geen energierekening afsluiten of je moet dan een voorschot betalen. Of kom je moeilijker aan huurwoning. Maar bij het BKR gaat het echt om het verkrijgen van een hypotheek.


Robin Rotman: Heeft het BKR zelf geen verantwoordelijkheid hier? Want die banken die kunnen alles wel zeggen. Die kunnen codes toekennen. Kan het BKR niet even checken of dat wel terecht is? Ze zijn toch niet een soort blind doorgeefluik van informatie?


Deepak Thakoerdien: Ik denk dat dat in de ideale situatie wel het beste zou zijn. Ik verwacht niet van het BKR dat dat praktisch haalbaar is. Dan heb je gewoon zoveel werk om dat allemaal te moeten controleren. Er staan negen miljoen mensen geregistreerd bij het BKR. Als je dat allemaal wilt controleren op rechtmatigheid dan...


Robin Rotman: Er is zat bewijs dat het nodig is.


Deepak Thakoerdien: Ja.


Robin Rotman: Jij hebt een bedrijf met 24 man in dienst. Het is nodig. Daar begint het.


Deepak Thakoerdien: Het is in ieder geval nodig om een goede belangenafweging te maken en te controleren of de kredietverstrekkers dat doen. Het is ook nodig om te controleren of kredietverstrekkers er geen potje van maken en ze niet, bewust of onbewust, foutieve codes registreren bij het BKR en ze dan op de vingers te tikken.


Walter van Wijk: Jij kijkt terug op tien jaar werkervaring. In 2012 was je alleen gepassioneerd en nu ben je ook gepassioneerd en ervaren. Als nu potentiële ondernemers naar deze uitzending luisteren, welke les zou je ze mee willen geven?


Deepak Thakoerdien: Dan zou ik ze willen meegeven om altijd mensen aan te nemen die in hun vakgebied, in hun specialisatie, slimmer zijn dan jijzelf. Dat is denk ik stap nummer één. Stap nummer twee dat is een belangrijke pijler voor mijzelf. Dat is investeren in de mensen die er werken je bedrijf. Zorg dat de mensen die voor je werken, dat zij ook geloven dat het hun bedrijf is. Bij ons bijvoorbeeld is er geen hiërarchie, niemand speelt de baas. Dat zorgt voor een soort familiegevoel. Mensen voelen zich gewaardeerd. Daar draait het eigenlijk om. Wat is een bedrijf? Een bedrijf is niks meer of minder dan een groepje mensen die dat operationeel moet gaan houden. Op het moment dat je mensen hebt met passie... Ik zoek zelf mensen die ook een kick halen uit het verwijderen van registraties. Ook echt met een gevoel van rechtvaardigheid.


Walter van Wijk: Dus wat ik jou hoor zeggen, dat vind ik heel mooi. Zowel als ondernemer naar je eigen medewerkers, je collega's, als naar je cliënten toe. Voor jou gaat privacy, ook al vecht je in de rechtszaal met regels, het gaat jou vooral om mensen.


Deepak Thakoerdien: Het gaat om mensen, ja. Een andere belangrijke pijler voor ons, dat is de laatste pijler planet. Dat wij als bedrijf ook iets terug willen doen voor de maatschappij. Daar waar andere bedrijven bijvoorbeeld sturen op winstmaximalisatie sturen wij op het welzijn van onze mensen. Wat is voor ons een indicatie dat het goed gaat met het bedrijf? Dat is door te kijken naar onze mensen. Groeien zij qua ontwikkeling? Groeien zij qua salaris? Qua waardering? Komen zij verder in hun leven? Als het antwoord daarop 'ja' is dan weten wij dat het ook goed gaat met het bedrijf. Natuurlijk sturen wij ook op cijfers maar dat is minder belangrijk voor ons. Wat doen wij bijvoorbeeld? Voor elke zaak die wij positief hebben opgelost daar planten wij een boom. Dat klinkt misschien een beetje standaard of 'het zal wel'. Maar op het moment dat je dat tien jaar doet dan heb je over tien jaar wel een heel bos gepland. Daarnaast gebruiken wij een deel van onze omzet voor het helpen van andere mensen. Bijvoorbeeld de voedselbank om die te financieren. Op dit moment doen wij ook zaken kosteloos. Mensen die in de schulden zitten. Een deel van hun schulden lossen we zelfs in. Mensen die hun energierekening... De mensen die dan voor jou werken weten ook van: wij zijn met iets bezig.


Robin Rotman: Ja. Dus wat ik hoor: Deepak Thakoerdien van Bureau Dynamiet, jij werkt op het kruispunt van privacy en sociale gerechtigheid?


Deepak Thakoerdien: Misschien wel, ja.


Robin Rotman: Ik vind het nogal wat. We hebben je te maken met een Don Quichot. We hebben te maken met een Robin Hood. Die ook nog eens een keer bomen plant en op zoek is naar welzijn maximalisatie. Dankjewel Deepak voor je mooie verhaal. Luister ook de andere podcast terug, het zijn allemaal inspirerende mensen. Je hoort het. Walter: waar kunnen de mensen deze terugluisteren?


Walter van Wijk: Op de website van CIP: CIP-overheid.nl/uitgelicht.


Robin Rotman: Dankjewel.


Deepak Thakoerdien: Jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging.


Robin Rotman: Ja. Dankjewel dat je hier toch even jou signaal wilt laten klinken.


Robin Rotman: Geen dank. Graag gedaan.